Niet alleen in het donker

Niet alleen in het donker

Veiligheid in de nacht is helaas geen gegeven voor iedereen. Daarom organiseert de Nachtraad in samenwerking met Orange The World op 8 december om 19:30 een wandeling door het Noorderplantsoen in Groningen om aandacht te vragen voor iedereen die zich ’s nachts onveilig voelt op straat.

Twee op de drie jonge vrouwen, en een op de drie jonge mannen, worden wel eens lastig gevallen op straat. Dit kan zo niet langer en daarom staan wij op voor het veiliger maken van plekken die overdag veilig voelen, maar ’s nachts niet. Samen kunnen wij de bewustwording rondom veiligheid in de nacht vergroten!

Daarom nodigen wij iedereen uit om donderdag 8 december om 19:30 aan te sluiten bij de vijver aan de Kruissingel in het Noorderplantsoen in Groningen.

Bij de vijver zullen wij beginnen met het aansteken van een lichtje. Dit kan een kaarsje, fietslampje of gewoon de flits op de telefoon zijn. De lichtjes zullen symbool staan voor dat niemand er alleen voor staat als het gaat om onveiligheid in de nacht. Na het aansteken van de lichtjes begint de nachtwandeling door het Noorderplantsoen.

Loop jij mee uit solidariteit voor iedereen die zich onveilig heeft gevoeld binnen de nacht?

Geschreven door
Loesje Drenth​ | [email protected]

Sinds mijn achttiende heb ik verschillende functies bij verschillende clubs en evenementen vervuld. Sindsdien heeft het nachtleven niet stilgestaan, opvallend is dat seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag onveranderd aanwezig zijn gebleven. Mijn focus ligt op het creëren van bewustzijn, door straatintimidatie, seksueel ongewenst gedrag en de gevolgen hiervan bespreekbaar te maken. Door middel van voorlichting over het signaleren van en hoe vervolgens te handelen. Hoe het op tijd ingrijpen mogelijk een gevaarlijke situatie voorkomt, hoe je veiligheid kunt waarborgen, en waar iemand terecht kan voor (slachtoffer)hulp. Zodat we met elkaar de nachten van Groningen voor iedereen altijd, overal veilig laten zijn.