De Nachtraad

Samen voor een betere nacht

Wij zijn de Nachtraad van Groningen: een samenwerkingsverband die zich inzet voor het bruisende nachtleven van Groningen!

 

Het nachtleven brengt veel met zich mee; leuke zaken maar ook uitdagingen. Denk hierbij aan (live)muziek en de nooit sluitende kroegen met daartegenover ongepast gedrag zoals seksuele intimidatie of discriminatie.

 

Met de Nachtraad gaan wij de verschillende aspecten van het nachtleven benaderen, oplossingen vinden voor de uitdagingen en zorgen dat wij allemaal optimaal van het Groningse nachtleven kunnen genieten!

Speerpunten

Gezelligheid

Wanneer we allemaal zorg dragen voor onze medemens, of ons proberen te verplaatsen in de ander wanneer zaken even lastig zijn, komen we tot het besef dat bijna iedereen de nacht in gaat om een mooie avond te beleven. Door hiernaar te handelen op basis van respect, begrip of door het bieden van hulp, creëren we gezamenlijk een gevoel van eenheid en verbinding dat leidt tot de gezelligheid die de Groninger nacht zo kenmerkt. Samen maken wij de Groninger nacht want zonder elkaar is het niet gezellig!

Diversiteit

Het woord diversiteit staat voor ons als Nachtraad synoniem voor het feit dat eenieder zich in de Groninger nacht ongeacht gender, huidskleur of geaardheid veilig en geaccepteerd kan voelen. Een divers aanbod in de nacht qua muziekstijlen en de bijbehorende doelgroepen bevordert dit klimaat in onze ogen substantieel. Zodoende streeft de Groninger Nachtraad structureel in de breedte naar een verbreding qua diversiteit van de nacht, dit aangezien het ook een sterk positieve weerslag op de economie en veiligheid heeft.

Veiligheid

Ondanks dat de Groninger nacht zich al jarenlang kenmerkt door haar relatief goede veiligheid, zijn er alsnog een aantal vlakken waar verbetering mogelijk is. Daarom is het bespeuren, voorkomen en tegengaan van seksuele intimidatie in de nacht een van onze kernpunten sinds onze oprichting in 2019. Dit geldt ook voor voorlichting omtrent verantwoord middelengebruik. Deze onderwerpen pakken wij aan door middel van kroegcollege’s, (horeca)trainingen en Het Nachtstadhuis.