Celebrate Safe Symposium

5-09-2019
12:00 - 17:00
Air Amsterdam
Facebook Event

Een symposium over 5 jaar Celebrate Safe.
Hoe is het gegaan?
Wat heeft het opgeleverd en wat hebben we geleerd?
Hoe kunnen de resultaten meegenomen worden gericht op de toekomst van voorlichting over veilig uitgaan.

REGISTREREN=TICKET DOWNLOADEN

Celebrate Safe is geïnitieerd door ID&T en uitgebreid tot een publiek private samenwerking met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in 2015 van start gegaan met als doel het creëren van bewustwording bij bezoekers van evenementen over de risico’s die gepaard gaan met feesten.

Een belangrijk onderdeel van dit platform is de focus op het vergroten van het (online) bereik van voorlichtingsboodschappen van publieke partijen onder de bezoekers van de aangesloten feesten en festivals.
De mogelijkheden om te communiceren met bezoekers zijn enorm veranderd in de afgelopen jaren.
Hoe kun je het bereik optimaliseren en welke middelen zet je hiervoor in?
Hoe ziet de ideale samenwerking met een organisator eruit?
Wat kunnen private en publieke partijen van elkaar leren?
En wat is nog de meerwaarde van fysieke voorlichting?

Allemaal vragen waar we het tijdens dit symposium over gaan hebben met organisatoren, experts, gemeenten maar ook bezoekers van evenementen.

Sprekers:
Dagvoorzitter: Laura-Eva Jacobson (Intiatiefnemer Celebrate Safe namens ID&T, ALDA)

Judith Noijen- projectleider Celebrate Safe (Jellinek).
Wat heeft Celebrate Safe, in samenwerking met al haar partners, de afgelopen jaren gedaan, bereikt en geleerd ?

Gjalt-Jorn Peters -Hoofdonderzoeker Party Panel (Greater Good / Open Universiteit)
Resultaten Party Panel

Denis Doeland (DDMCA)
Welke mogelijkheden zijn er voor het bereiken van bezoekers binnen het huidige en toekomstige digitale tijdperk en wat kunnen publieke en private partijen van elkaar leren?

Rik Crutzen- hoogleraar Behaviour Change & Technology (Maastricht University)
Tijdens dit symposium zal hij de voorlopige resultaten presenteren van de Celebrate Safe effectstudie dat hij met medewerking van de Unity Peers uitvoerde tijdens het festivalseizoen 2019. De aandacht was hierbij gericht op het dragen van gehoorbescherming, daarbij gebruik makende van de resultaten van Party Panel.

Programma (tijden onder voorbehoud):

12:00 uur: Lunch – Inloop
13:00 uur: Opening
13:10 uur: Judith Noijen – verleden, heden en toekomst van Celebrate Safe
13:30 uur: Gjalt-Jorn Peters – Party Panel resultaten
14:00 uur: Rik Crutzen – effectstudie Celebrate Safe
14:20 uur: Koffie break
14:40 uur: Intermezzo
15:00 uur: Denis Doeland – online marketing privaat/publiek
15:40 uur: Break Out sessies
16:40 uur: Afsluiting
17:00 uur: Borrel

REGISTREREN=TICKET DOWNLOADEN

Je kunt dit symposium gratis bezoeken door een ticket te downloaden via eventbrite.
Let op! Er zijn maar beperkt plaatsen beschikbaar, dus download alleen een ticket als je echt komt!

Voor meer info: www.celebratesafe.nl/symposium